Ana Sayfa
Bölüm
Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

İnşaat Mühendisliği Bölümünün Misyonu

Fen bilimleri ve mühendislik bilimlerinin sentezi ile Ülkemizin, insanımızın ve insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve özgüveni ile inşaat mühendisliği sistemlerini tasarlayan, çözümleyen ve uygulayabilen, sonuçları değerlendirip yorumlayan, sorumluluk alabilen, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevre bilincine sahip, öğrenmeyi, araştırmayı ve paylaşmayı ilke edinip sürdüren mühendisler yetiştiren, kendisi ve çevresi ile barışık sosyal yönü güçlü, sanayi ile bütünleşmiş, toplum yararına bilgi üretebilecek düzeyde öğrenci yetiştiren bir bölüm olmaktır. 

İnşaat Mühendisliği Bölümünün Vizyonu

Bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, düşünmeyi, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı bilen, uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte, çağdaş bilgilerle donanımlı, ulusal ve evrensel kültüre ve liderlik özelliğine sahip İnşaat Mühendisi yetiştiren ve aynı zamanda üst düzeyde araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü -Program Eğitim Amaçları -PEA

SAÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği lisans programı mezunları,
1) İnşaat mühendisliği alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında uzman, teknik eleman ya da proje yöneticisi olarak çalışırlar.
2) İnşaat mühendisliği sektöründe, Yurtiçinde veya Yurtdışında ulusal veya uluslararası ortaklı projelerde etkin görev alır veya kendi mühendislik şirketlerini kurup geliştirirler.
3) Hayat boyu öğrenme yeteneği edinmiş mühendisler olarak lisansüstü eğitim ve/veya mesleki gelişim programlarına devam ederler.