Personel Sayıları
Profesör 6
Doçent 6
Doktor Öğretim Üyesi 12
Araştırma Görevlisi 12
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 130 545
2. Öğretim Öğrencisi 62 587
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 192 1132
Genel Toplam 1324