Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 6
Doktor Öğretim Üyesi 12
Araştırma Görevlisi 10
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 132 567
2. Öğretim Öğrencisi 66 608
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 198 1175
Genel Toplam 1373