Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 13
Araştırma Görevlisi 11
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 121 537
2. Öğretim Öğrencisi 59 540
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 180 1077
Genel Toplam 1257