Ana Sayfa
Bölüm
Bölüm Başkanından

Bölüm Başkanının Mesajı

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne hoş geldiniz. İnşallah lisans ve lisansüstü programlarımız ve seçeneklerimiz, değerli öğretim üyelerimiz ve idari personelimiz, öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin birçok başarılarını öğrenmekten keyif alırsınız.

İnşaat mühendisliği bölümü, 1970’de mühendislik eğitiminin başladığı, Sakarya Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturan ilk bölümlerden birisidir. O zamandan bu yana yaklaşık yarım asırdır alanında lider olan, yapıları planlayan, tasarlayan ve inşa eden mühendisler yetiştirdik ve yetiştirmeye de devam ediyoruz.

Kısaca, bölümdeki akademisyenlerden, öğrenciler ve öğrenciler için sunduğumuz fırsat ve imkânlardan bahsedecek olursak; İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde günümüz itibariyle, yirmi üç öğretim üyesi, on araştırma görevlisi, 1300’den fazla lisans öğrencisi, 276 yüksek lisans ve 57 doktora öğrencisi bulunmaktadır. Bölümdeki akademik çalışmalarla kazanılmış deneyim ve eğitim-öğretim, öğrencileri inşaat mühendisliği mesleğinde liderliğe hazırlama fırsatı sunar. Alınan eğitim ile öğrenciler yaşam alanlarımızın tasarımını yeni bilgiler ve yenilikçi çözümler ile planlama fırsatı bulur, inşa edilmiş ve doğal ortamların sürdürülebilir ve geleceğe yönelik gelişimini sağlarlar.

Öğretim ve araştırma için; Yapı-Deprem, Hidrolik, Geoteknik, Ulaştırma ve Yapı Malzemesi laboratuvarları, tüm öğrenciler için uygulamalı deneyim için fırsatlar sağlayan, ülkedeki en donanımlı laboratuvarlar arasındadır.

 Bölümümüzün lisans ve lisansüstü öğrencilerine sunduğu imkân, fırsat ve güçlü yönlerimiz şu şekildedir:

 • Depreme dayanıklı yapıların modellenmesi, sayısal analizi ve tasarımı.
 • Deprem hasar tespit çalışmalarından kazanılan tecrübe ve hasarlı yapıların güçlendirilmesi.
 • Demiryolu trafiği titreşimlerinin ölçülmesi ve etkilerinin sahada azaltılması.
 • Zemin mühendisliğini ve dinamiğini ilgilendiren problemlerin sayısal analizi.
 • Saha ölçümleri ve laboratuvar deneyleri.
 • Taşkın modellemesi ve risk yönetimi.
 • Büyük ölçekli sarsma tablası deney düzeneği ve ölçüm cihazları.
 • Tek yönlü darbe yükü üreten deney düzeneği ve ölçüm cihazları.
 • Yapısal ve çevresel titreşimlerinin ölçümlerinde kullanılan cihazlar.
 • Geoteknik problemlerin modellenmesinde ve analizinde kullanılan yazılımlar.
 • Yapıların sismik performansının analizinde kullanılan yazılımlar.

Yukarıda bahsetmiş olduğum fırsatlar, imkânlar ve güçlü yönlerimizle birlikte öğrencilerimize inşaat mühendisliğinin profesyonel uygulamalarına giriş ve gerekli temel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaya, yenilikçi ve kaliteli fırsatlar sağlamaya bölüm olarak kendimizi adadık. Mezunlarımız, mesleğe başladıklarında karşılayacakları çağdaş taleplerin yanı sıra gelecekte karşılaşabilecekleri teknik ve teknolojik zorluklara hazır olacaklardır.

İnşaat mühendisliği bölümü mezunları için mevcut olan kariyer fırsatları gerçekten geniş ve çeşitlidir. Öğrencilerimiz; ulaşım, hidroloji ve hidrolik, yapı malzemesi, yapı mühendisliği ve geoteknik mühendisliği alanlarında kariyer yapabileceklerdir.

Ulusal ve uluslararası sahalarda çalışan ve başarılar elde eden donanımlı İnşaat Mühendisleri yetiştirdiğimiz için son derece heyecanlıyız ve gelecek için daha da heyecanlıyız. Sakarya Üniversitesi’nde sahip olduğumuz meslek ve kalite programlarına duyduğumuz coşkuyu paylaşacağınızı umar aramıza yeni katılan öğrencilerimize huzurlu ve başarılı eğitim-öğretim süreci dilerim.

 

Sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Emrah Doğan,

Bölüm Başkanı, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Sakarya Üniversitesi, Esentepe Kampüsü, Sakarya